TopTruyenHayNhat.Com

Nhập Số Chương Để Tìm Chương VD: 200
Luyện Khí 10 Vạn Năm

Luyện Khí 10 Vạn Năm

Trạng Thái: Full
Thể Loại: Huyền Huyễn Tiên Hiệp Kiếm Hiệp
Views: 104967
Bạn Có Thể Xem: Tóm Tắt Nội Dung Chương Mới Nhất Danh Sách Chương
Chương mới nhất Danh sách chương

Đọc truyện Luyện Khí 10 Vạn Năm truyện chữ Full. Từ Dương Mười vạn năm trước, hắn là thiên lam tông khai sơn đệ tử, hắn sư phó phi thăng, hắn ở Luyện Khí.

Chín vạn năm trước, hắn sư điệt phi thăng, hắn ở Luyện Khí.

Năm vạn năm trước, thiên lam tông trông cửa lão cẩu cũng phi thăng, hắn còn ở Luyện Khí.

Tam vạn năm trước, dưới chân núi kia viên lão thụ cũng thành yêu, độ kiếp chưa thành, thân tử đạo tiêu, hắn vẫn như cũ ở Luyện Khí.

Một vạn năm trước, thiên lam tông thứ chín ngàn 872 đại đệ tử trương vô cực cũng phi thăng, từ dương yên lặng Luyện Khí.

Hắn bế quan một vạn năm, cuối cùng, hắn đột phá Luyện Khí kỳ thứ chín ngàn 999 tầng!

Một vạn năm sau, hắn phá quan mà ra!